SDG-CSRD-ESG-QHSE

Voor bedrijven bieden de SDG’s een unieke kans om bij te dragen aan de bouw van een duurzame toekomst. in 2015 hebben 193 lidstaten van de VN de Sustainable Development Goals unaniem aangenomen. Daarmee zijn zij een wereldwijde verplichting aangegaan. Deze doelen zijn universeel, ze zijn van toepassing op alle landen, sectoren, inclusief het bedrijfsleven.

De samenhang

Het is cruciaal om niet alleen te focussen op financiële prestaties, maar ook op sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dit heeft geleid tot de opkomst van verschillende raamwerken en benaderingen zoals Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD), Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria en Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) management. Hoewel deze concepten elk een unieke focus hebben, zijn ze intrinsiek met elkaar verbonden en vormen ze samen een integraal onderdeel van verantwoord ondernemen en duurzaamheidsbeleid

De samenhang tussen CSRD, ESG en QHSE is evident. Door een holistische benadering te nemen, die elk van deze aspecten integreert, kunnen bedrijven niet alleen ethisch en duurzaam handelen, maar ook de onderliggende waarde voor alle stakeholders verhogen. Het omarmen van deze samenhang leidt tot een robuuster duurzaamheidsbeleid, waardoor bedrijven beter uitgerust zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en te floreren in een steeds duurzamere wereld.

 

CSRD verwijst naar de verplichting van bedrijven om transparant te zijn over de impact van hun activiteiten op sociale en milieuaspecten. Dit helpt stakeholders – waaronder investeerders, klanten, en de maatschappij – een duidelijker beeld te krijgen van de duurzaamheidsprestaties van een onderneming.

ESG-criteria, daarentegen, zijn een reeks van principes die beleggers helpen bij het evalueren van een bedrijf op basis van duurzaamheid en maatschappelijke impact. Deze criteria kijken naar hoe een bedrijf omgaat met de omgeving (E), zijn sociale verantwoordelijkheid (S), en goed bestuur (G). Door te voldoen aan hoge ESG-standaarden kunnen bedrijven risico’s verminderen, investeringskansen vergroten en een lange termijn duurzaamheid waarborgen.

QHSE-management richt zich op de kwaliteit, gezondheid, veiligheid, en milieubeheer binnen een organisatie. Dit houdt in dat bedrijven proactief werken aan het verminderen van risico’s en het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers, terwijl ze tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseren. QHSE kan gezien worden als een praktische uitvoering van de principes die onderliggend zijn aan CSRD en ESG.

Kom in gesprek over onze coach trajecten