WHY?

Circulariteit meter

Van lineair naar circulair ondernemen kun je niet alleen als ondernemer.
Medewerkers meenemen in de visie en het gedachtegoed is essentieel.
Samen zorgen voor continuïteit van een organisatie of bedrijf door duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Bewustwording van gebruik grondstoffen, afvalverwerking, productdesign.
Bewustwording leidt tot gedragsverandering, zuinig omgaan met producten of diensten leidt tot kostenbesparing.

WHAT?

De circulariteit meter is een “Off the shelf’ product dat je inzicht geeft in de veranderprioriteiten van je team(s)
Een instrument dat 5 minuten per persoon aan tijd vraagt om te gebruiken.
Je krijgt waardevolle tips voor het starten van een verandering en je meet de voortgang na veranderinterventies
De kracht van het instrument is dat medewerkers de input leveren. Zij ontvangen direct een persoonlijke rapportage met hun eigen sterke punten en krijgen impulsen voor verbetering.

HOW?

In een intake wordt bepaald bij welke medewerkers in de organisatie de meter wordt ingezet: gehele organisatie / specifieke teams / een team: hiermee worden de respondenten bepaald.
De geselecteerde respondenten ontvangen per email een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.
Respondenten vullen de vragenlijst in op desktop of mobiel (±5 minuten per persoon).
Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangt de respondent online een persoonlijke terugkoppeling met een score en de drie sterkste punten en drie minst sterke punten.

TEAMRAPPORTAGE

De teamrapportage laat naast de sterke en verbeterpunten zien hoe groot de spreiding is in antwoorden van het team. Dit geeft het team bevestiging en versterking in wat het team al goed doet en leidt tot acties om verbeterpunten op te pakken.Per team wordt een teamrapportage opgesteld zodra de sluitingsdatum van de vragenlijst is verlopen.

De teamrapportages worden in workshops met de teams doorgenomen onder begeleiding om bewustzijn te creëren over circulair werken en vervolgstappen te bepalen.

Kom in gesprek over onze coach trajecten